Matlı Yem (Proyem) Yem Fabrikası

PROJE YERİ
POLATLI / ANKARA

BAŞLAMA TARİHİ
01 Ocak 2019

BİTİŞ TARİHİ
01 Temmuz 2020

PROJE NİTELİĞİ

PROJE ALANI
38000 m²

SEKTÖRÜ
Yem

Polatlı tesisi 38.040 m² alan üzerine kuruludur. Tesiste depolama kapasitesi, bir adet liftli bir adet liftsiz hammadde alım hattı, 5.220 m³ depolama kapasiteli hammadde dikey siloları, 4.850 m² ve 27.040 m³ depolama kapasiteli kapalı yatay depo, 5.520 m³ depolama kapasiteli dikey mamul silolarından oluşmaktadır. Polatlı fabrikası;  100 ton/saat ile günde 2.400 ton yem üretme kapasitesine sahiptir. Tüm proses, hammadde girişinden mamul çıkışına kadar otomasyon ile kontrol edilmekte, her türlü proses bilgisi ve detayları geriye dönük raporlanabilmektedir. Üretilen yemler granül ve pelet formunda çuvallı ve dökme olarak sevk edilmektedir. Çuvallı paketleme hattında beş paketleme ünitesi bulunmaktadır.  Paketleme ve yükleme sistemleri ile günde 1.845 ton çuvallı sevkiyat yapılabilecek olup,  dökme hattında ise iki hattan günde 1.560 ton yükleme yapılabilmektedir.